nav vajadzīgs ne c.lf.lv celteka.lf.lv www.celteka.lv
sākums | SLUDINĀJUMI | tuss | AL KLUBS | info | projekti | saites | pierakstīšanās| maršruti
             Vārds: Parole: ?

Wap versija: celteka.lv/wml/                Dzīvot ir labi, bet dzīvot zaļi - vēl labāk!   

Kultūrvēsturiskie
un dabas objekti
(materiāls sakārtots pa rajoniem un pagastiem)

www.autodoc.lv

English-Latvian translations
Angļu-Latviešu tulkojumi

Pasākumi, notikumi, jaunumi
Meklēt *pagastu
Jaunākie maršruti
- AddRyLXQAubACkvZ
- xFpcwleueXjKyjy
- gxtNeIwuESOkvOMEpS
- cMfVqNfkIVy
- OoTUzIYmboevIpvLt


Nosaki savas upes tīrības pakāpi
Urtānu projektā!

Diži koki Madlienas apkaimē

Madlienas pagasts
2005.gada 20.septembra rītā pie skolas sapulcējās mūsu 6.a klases 14 bērni, lai dotos pārgājienā. Mūsu pārgājiena mērķis bija atrast un izmērīt Madlienas pagasta dižkokus. Mūsu noskaņojums bija priecīgs. Pirmais objekts, uz kuru mēs devāmies, bija 3,5 km attālumā no Madlienas centra. Tā bija “Šķebiņu” mājas. ”Šķebiņos mēs pārmērījām daudzus kokus un daži no tiem bija sasnieguši dižkoka apmērus. Šeit mēs pārmērījām 7 kokus – kļavas, gobas un ozolus. Visvarenākās kļavas apkārtmērs bija 3,2 metri, bet dižākā ozola apkārtmērs 4,1 m. Varenākās gobas apkārtmērs bija 3,2 m. Koki “Šķebiņos” bija kādreiz stādīti alejā un arī mājas pagalmā. Šeit izmērītā kļava parādīja to, ka stādītie koki jau ir sasnieguši ievērojamu vecumu. Mājas iedzīvotāji nevarēja atbildēt, cik veca varētu būt viņu māja, bet pēc ēkām spriežot, te kādreiz ir bijusi muiža. Acīmredzot, aleju ir stādījuši muižas saimnieki. Tālāk mēs devāmies uz “Groziņiem”. Pa ceļam mēs ieraudzījām vēl divus ozolus. Tos nomērot, atklājām to, ka arī šo koku apkārtmērs ir pārsniedzis 3 metrus. Dižozoli atradās uz lauka starp “Jauntrumuļu” un “Trumuļu” mājām. Turpinot ceļu, mēs nokļuvām “Groziņos”. Šeit mēs nomērījām 3 ozolus. Visvarenākā ozola apkārtmērs bija 5m, bet viens no ozoliem bija pārškēlies uz pusēm un atlikušās puses apkārtmērs bija 4,5m. Mēs izmērījām arī nolūzušo ozola pusi – tā arī bija 4,5 metrus resna. Šajā apkārtnē ir ļoti daudz ievērojama apmēra koku un kādi pētnieki ir izteikuši domu, ka šeit no zemes nāk spēcīgs starojums. Varbūt kādreiz šeit ir bijusi seno latviešu kulta vieta un mūsu senči šeit ir nākuši pielūgt savus dievus. Šis objekts būtu tālākas izpētes vērts. Pēc “Groziņu” apsekošanas mēs tālāk devāmies un “Kalna – Bundiņiem”, kas atrodas Zādzenē. “Kalna – Bundiņu” apkārtnē mēs nomērījām vairāķus ozolus. Četru ozolu apkārtmērs pārsniedza 3 metrus. Vislielākā ozola apkārtmērs bija 3,85 metri. Šie ozoli atrodas lauksaimnieciski apstrādājamā teritorijā, tāpēc tie cieš no ļaunprātīgas cilvēku darbības. Vienam no ozoliem bija izdedzināts vidus, bet citā bērni bija iesākuši celt savu rotaļu māju. Gani šeit vasarā gana govis, tāpēc koki tiek bojāti. Ekspedīcijas laikā mēs nomērījām daudzus kokus, 16 no tiem atzinām par dižkokiem, jo tie bija pārsnieguši 3 metru robežu. Mēs izdarījām secinājumu, ka Latvijas daba ir jāsargā, tad mēs varēsim dzīvot skaistākā vidē, mūsu planētas gaiss būs tīrāks un putniem būs kur ligzdot. Lai koks varētu izaugt par dižkoku, tas ir jāiestāda un jāļauj viņam augt. Mēs sapratām, ka lai apzinātu visus Latvijas dižkokus, vēl ir daudz darba, jo braucot mājās mēs pamanījām vēl trīs lielus kokus. Šādas ekspedīcijas varētu rīkot biežāk.

Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš
cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Kļava (Acer platanoides) – apkārtmērs 3,4 m; augstums 21m; vainaga platums 16 m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā stādītā koku alejā 21 m attālumā no “Šķebiņu” mājām. Koka žuburi šķeļas uz pusēm.
Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš

cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols ( Quercus robur) – apkārtmērs 3,15m; augstums 21m; vainaga platums20m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā stādītā koku alejā 25 m attālumā no “Šķebiņu” mājas. Koka stumbrā 3 zibens rētas, 1 zars ar tukšu vidu, 1,8m augstumā viens zars ir nokaltis.

Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš
cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 3,55m; augstums 21m; vainaga platums 24m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā stādītā koku alejā pie “Šķebiņu” mājām. Pusmetra augstumā dobums ar lapsenēm. Zarā uz rietumu pusi iekārtas šūpoles.
Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš

cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Goba (Ulmus glabra Huds) – apkārtmērs 3,20m; augstums 18m; vainaga platums 18m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā “Šķebiņu” mājas pagalmā. 1,5 m augstumā uz dienvidiem nozāģēti divi zari, 3m augstumā uz ziemeļiem nozāģēts viens zars.

Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš
cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Goba (Ulmus glabra Huds) – apkārtmērs 3,16m; augstums 16m; vainaga platums 18m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā “Šķebiņu” mājas pagalmā 24 metrus ziemeļu virzienā no mājas durvīm. Koks dzīvīgs, īpašas pazīmes nav novērotas.
Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš

cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Goba (Ulmus glabra Huds) – apkārtmērs 3,10m; augstums 16m; vainaga platums 20m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā “Šķebiņu” mājas pagalmā 43 metrus ziemeļu-austrumu virzienā no mājas durvīm. Kokam ir pieci māzerveidīgi izaugumi, pusmetra augstumā liels zars, zem kura ir māzeris.

Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš
cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 4,10m; augstums 11m; vainaga platums 7m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā pie “Šķebiņu” mājām apmēram 300 metru attālumā ZR virzienā. Koks ir gandrīz nokaltis, dzīvi palikuši tikai daži zari, nozāģēti 12 lieli bojāti zari.
Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš

cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 4,60m; augstums 15m; vainaga platums 23m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā apmēram 300 metru attālumā R virzienā no “Jauntrumuļu” mājām. Koka stumbrā zibens rēta, tā mizā ieaugušas stieples. Koks atrodas lauksaimnieciski apstrādājamā teritorijā.

Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš
cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 4m; augstums 16,5m; vainaga platums 20m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā apmēram 200 metru attālumā R virzienā no “Jauntrumuļu” mājām. Koks atrodas lauksaimnieciski apstrādājamā teritorijā, tā mizā ir ieaugušas stieples.
Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš

cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 3,25m; augstums 15m; vainaga platums 9m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā apmēram 100 metru attālumā ZR virzienā no “Groziņu” mājām. Koks dzīvīgs, rietumu virzienā viens nozāģēts zars.

Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš
cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 5m; augstums 19m; vainaga platums 20m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā apmēram 500 metru attālumā ZA virzienā no “Groziņu” mājām. Koks dzīvīgs, zaros ierīkota bērnu rotaļu māja.
Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš

cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 4,5m; augstums 15m; vainaga platums 6m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā apmēram 300 metru attālumā ZA virzienā no “Groziņu” mājām. Ozols pa daļai nokaltis, palicis viens dzīvs zars, vidus iztrupējis, otra koka puse nolūzusi 2004. gada vētrā.

Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš
cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 3,5m; augstums 12m; vainaga platums 18m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā apmēram viena kilometra attālumā R virzienā no “Kalna-Bundiņu” mājām. Koks cietis cilvēku ļaunprātīgas darbības rezultātā. Tā vidus ir izdedzināts, koks iet bojā. Tas atrodas lauksaimnieciski apstrādājamā teritorijā.
Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš

cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 3m; augstums 13m; vainaga platums 21m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā apmēram 1200 metru attālumā R virzienā no “Kalna-Bundiņu” mājām. Koks dzīvīgs, atrodas lauksaimnieciski apstrādājamā teritorijā.

Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš
cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 3,6m; augstums 15m; vainaga platums 14m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā apmēram 1500 metru attālumā R virzienā no “Kalna-Bundiņu” mājām. Koks dzīvīgs, atrodas lauksaimnieciski apstrādājamā teritorijā.
Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš

cena: 2005.09.20 LVL

Dižs koks pie "Šķebiņiem"

Madlienas pagasts
Ozols (Quercus robur) – apkārtmērs 3,85m; augstums 13m; vainaga platums 16m. Atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā apmēram 1800 metru attālumā DR virzienā no “Kalna-Bundiņu” mājām. Koks pa gabalu izskatās kupls un dzīvīgs, bet, pienākot klāt, var redzēt, ka tā centrālie zari ir nokaltuši. Dienvidu pusē ir dobums. Koks šķeļās uz pusēm. Tas atrodas lauksaimnieciski apstrādājamā teritorijā.

Madlienas vidusskola; 6a.kl. Mārcis Liepiņš
cena: 2005.09.20 LVL

 

---------------------------------
© S.o. "Ceļteka"

Ziedojumi
Gribi arī savu lapu šeit? Zvani 29429518

Piedāvājam ievietot informāciju par dažādām tūrisma un atpūtas vietām, naktsmītnēm, ēstuvēm.
Interesēties
Programmēšana un dizains - Veidojam mājas lapas, logo, programmējam datubāzes un lietojumprogrammas.
English-Latvian freelance translator | Tulkojumi no angļu valodas | Paaugstināt Jūsu lapas reitingu meklētājos