“Ceļteka” veikusi pašvaldību aptauju

 

Lai papildinātu Autobraucēju un līdzbraucēju kluba informācijas sistēmas iespējas, sabiedriskā organizācija “Ceļteka” sākusi īstenot projektu “Apskates objekti Latvijā”. Projekts veidots kā papildinājums Autobraucēju un līdzbraucēju kluba informācijas sistēmai, lai nodrošinātu reģionālās informācijas pieejamību ceļiniekiem, viesiem un citiem interesentiem. Šī projekta ietvaros jau ir izveidota apskates objektu datubāze, kas pašlaik tiek papildināta ar pašvaldību piedāvāto informāciju.

Maija sākumā tika veikta e-aptauja, ar nolūku noskaidrot Latvijas pašvaldību iespējas un praksi informācijas sniegšanā Internetā. Aptaujas veidlapas tika nosūtītas tām 390 pašvaldībām, kam izdevās atrast e-pasta adresi. 5% adrešu izrādījās nederīgas, bet no pārējām 23% atsūtīja atbildi.

Analizējot aptaujas datus, konstatēts, ka Latvijas pašvaldību informācijas sistēmas, kas nodrošina informācijas izplatīšanu, ir pārsvarā mērķētas uz vietējo sabiedrību. Elektroniskā veidā informācijas ir ļoti maz, jo interneta jeb tīmekļa saziņas līdzekļi ir maz izmantoti. Sava mājas lapa ir 13% pašvaldību, bet liela daļa no tām ir vizītkartes veida. Profesionāli izstrādātas, interaktīvas lapas ir retums. Lielajās pašvaldībās ir atsevišķs darbinieks vai pat grupa, kas nodarbojas ar informācijas jautājumiem, bet mazajās ar sabiedrības informēšana ir otršķirīgs jautājums, ko veic kā papildus pienākumu.

Informācijas izplatīšanai pašvaldības plaši izmanto drukātos (papīra) medijus – gan plakātus, gan vietējo avīzi, bet internetu – ļoti maz. Šeit ir redzama mērķauditorijas izvēle – vietējie iedzīvotāji, kas pastāvīgi iet gar ciema vai pilsētas afišu stabiem un dēļiem, lasa vietējo avīzi. 80% izmanto afišas, 95% - preses izdevumus. Laukos valda uzskats, ka cilvēki Tīmekli lieto ļoti maz un tas plašām tautas masām (īpaši nomaļās teritorijās) nav pieejams. 

 ”Ceļtekas” izveidotais Apskates objektu projekts ir iespēja būtiski palielināt pašvaldību informācijas pieejamību Tīmeklī. Jautājums ir tikai par pašvaldību ieinteresētību informācijas izplatīšanā. Un te jāsaka, ka apmierinātība ar informācijas izplatīšanas iespējām pašvaldībās nemaz nav liela.

 Sīkāka informācija par projektu ir lapā http://celteka.lf.lv/petijums.phtml

 

Aivars Zariņš
Ceļteka
az@drosiba.lv